Fiola vzw

Foto Fiola vzw
Scroll down

Van 30 naar 23 keer de wereld rond

Met een indrukwekkend mobiliteitsplan nam Fiola vzw eind november 2020 de Business Mobility Award voor de categorie non-profit in ontvangst. Sinds 2018 werken 6 Oost-Vlaamse organisaties samen onder de naam Fiola vzw die ondersteuning geeft aan mensen met een beperking in Oost-Vlaanderen. Dirk Mombaerts (algemeen directeur) vertelt hoe de vzw in 7 jaar tijd de omslag naar zero-emissie wil maken.

Dirk M.: “Ter voorbereiding op de fusie bekeken we het mobiliteitsgedrag van alle medewerkers. We becijferden dat Fiola het equivalent van 30 maal de wereld rond reed om cliënten thuis te ondersteunen. Onze medewerkers namen hiervoor meestal hun eigen wagen die ze daarom noodgedwongen ook gebruikten voor woon-werkverkeer. Dat moest dus dringend veranderen.”

“Als non-profitorganisatie is onze mobiliteitsaanpak uniek. Samenwerken met andere zorgorganisaties is onze traditie. Onderhandelen met commerciële partners en gemeentebesturen daarentegen niet, maar het is onontbeerlijk om onze doelstellingen te realiseren: minder en propere wagens, meer fietskilometers en gezondere medewerkers.”

In 7 jaar tijd willen we de transitie maken naar zero-emissie.
Dirk Mombaerts, algemeen directeur bij Fiola vzw

Ambitieus mobiliteitsplan

Dirk M.: “In 2018 lanceerden we daarom een ambitieuze visie: in 7 jaar tijd de transitie maken naar zero-emissie. We verscherpten het bewustzijn en de verantwoordelijkheidszin van de medewerkers door zowel woon-werkverkeer als vervoer in opdracht aan te pakken. Dat deden we door sterk in te zetten op een combinatie van deelwagens, fiets en openbaar vervoer.”

“Met ons mobiliteitsplan maakten we een duidelijke keuze voor ecologisch vervoer. Dit betekende geen besparing op het bestaande budget. We konden geen beroep doen op het Pendelfonds of andere subsidies, omdat onze aanpak ruimer is dan enkel woon-werkverkeer.”

BMA Still 3

Meer deelwagens in alle gemeenten

“Om onze aanpak te doen slagen, is het cruciaal dat medewerkers een deelwagen kunnen reserveren in hun eigen buurt. Dat was vooral een probleem in landelijke gemeenten met een beperkt aanbod. Dankzij onze belofte om de deelwagens te gebruiken, konden we enkele gemeenten overtuigen om de toegang te vergemakkelijken.”, aldus Dirk M.

Dirk M.: “Daarnaast werken we intensief samen met deelwagenaanbieders, zodat zij hun aanbod kunnen afstemmen op onze noden, zoals de keuze voor elektrische auto’s en de opsplitsing van ritten voor werkverplaatsing en privé. Hierdoor stijgt het gebruiksgemak voor de medewerkers en vergemakkelijken we het gebruik ook voor privédoeleinden.”

“Ten slotte biedt het een meerwaarde voor onze cliënten. Afhankelijk van hun noden, bv. voor rolwagenvervoer, kunnen we een grotere wagen reserveren en zo zijn ze niet langer afhankelijk van de privéauto van de begeleider.”

Creatieve juridische oplossingen voor de fiets

Dirk M.: “Door deelwagens aan te bieden voor werkopdrachten, kunnen medewerkers de fiets en het openbaar vervoer gebruiken voor woon-werkverkeer. Voor dienstverplaatsingen hebben we eigen fietsen, plooifietsen en Blue-bikes. In onze nieuwsbrief geven we tips over fietsveiligheid.

Medewerkers kunnen ook een fiets leasen. Dat was niet vanzelfsprekend, omdat we binnen onze sector geen fiscaal voordeel verkrijgen en de persoonlijke bijdrage van het nettoloon moet worden afgetrokken. Met leasefietsen kan je enkel woon-werkkilometers vergoeden en geen werkverplaatsingen. Voor dat laatste hebben we naar creatieve juridische oplossingen moeten zoeken.”

Van 30 naar 23 maal de wereld rond

“De combinatie van werken op afstand en het terugverdieneffect door het fietsen van en naar het werk, creëert bewustzijn en werkt aanstekelijk voor collega’s. Het totaal aantal autokilometers nam af, de gereden kilometers werden duurzamer en het aantal fietskilometers explodeerde. Bij de start reden we 100 % met eigen wagens, een equivalent van 30 maal de wereld rond. Door het mobiliteitsplan is dit teruggebracht tot 23, waarvan al 1 maal elektrisch.”

Meer weten?

Dirk Mombaerts
Algemeen directeur
dirk.mombaerts@fiolavzw.be

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug