Inspiratie voor bedrijven

Scroll down

In onze tweemaandelijkse nieuwsbrief vertellen we het verhaal van een bedrijf dat zich inzet voor verkeersveiligheid. De ervaringen en inzichten van bedrijfsleiders en preventieadviseurs zijn heel waardevol. Met grote namen als BASF Antwerpen, Defensie, Deloitte, Familiehulp … bieden we inzicht in hoe zij de mobiliteitskwesties aanpakken. En wie weet, misschien werkt het ook voor jouw bedrijf?

BASF Antwerpen

Veiligheid stopt niet aan de sitegrens

De site van BASF Antwerpen is gelegen in het meest noordelijke deel van de Antwerpse haven. Het is het grootste chemische productiecentrum van België en het op een na grootste van de BASF-groep wereldwijd. Meer dan vijftig jaar geleden vestigde BASF zich op deze gunstige locatie in het logistieke centrum van Europa, de haven van Antwerpen.

“Chemische bedrijven hebben, vanwege de aard van de activiteiten, een lange traditie van veiligheid, gezondheid en milieubewust denken. De sector werkt steeds hard aan het verhogen van de veiligheid, zowel binnen als buiten de bedrijven. In de chemiesector is er daardoor veel aandacht voor veiligheidsprocedures, opleidingen, ISO en managementsystemen om de veiligheid te beheren. De chemische sector is voorzien van de beste hardware, machines en materiaal en haar medewerkers zijn goed opgeleid en volgen bijscholingen om kwaliteit te leveren en ongevallen uit te sluiten. Deze inspanningen moeten we ook doortrekken naar de verkeersveiligheid in het woonwerkverkeer. Met kennis van de risico’s en defensief rijgedrag kunnen verkeersongevallen voorkomen worden”, vertelt Wino Wammes, Manager Prevention Policy bij BASF Antwerpen.

Sensibiliseren met herkenbare beelden

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Een cliché, maar wel eentje dat klopt. “We gebruiken foto’s die we op de BASF-site en in de omgeving van de Antwerpse haven nemen”, aldus Wino Wammes. “Zo trekken we de aandacht van onze medewerkers, en zien ze dat verkeersveiligheid geen ver-van-hun-bedshow is. Tijdens de wintermaanden stond onze sensibiliseringscampagne in het teken van zichtbaarheid van fietsers in de koude en donkere tijd van het jaar. Daarenboven moet de bijhorende tekst de boodschap ondersteunen. We vroegen ’s morgens aan alle fietsers of we een foto van hen mochten nemen in onze lichttunnel (verduisterende legertent). De foto’s werden op intranet verzameld zodat iedereen kon zien wie ‘in de picture’ stond omwille van zijn reflecterend materiaal of kledij. Een eyeopener waarbij men zelf de conclusie kon trekken. Dit sluit ook aan bij ons idee van eigenaarschap. Als je naar het werk fietst ben je zelf eigenaar van je veiligheid. Je hebt een veilige fiets, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Als je fietsbel of verlichting stuk is, dan vervang je deze. Met een speedpedelec kan je snel rijden, dus moet je ook meer afstand houden. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen rijgedrag. Periodiek kiest iedere werknemer acties die hij zelf kan doen, dit kan ook binnen het thema verkeersveiligheid. Op het directiecomité worden ook verkeersongevallen besproken en er wordt gezocht hoe we ze kunnen vermijden.”

Wino Wammes: “Met betrekking tot de wegomgeving wordt er intern op de site geïnvesteerd in de verhoging van de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld betere zichtbaarheid door verlichting in het wegdek aan te brengen aan de onbewaakte spoorwegkruisingen, en het verbeteren van de fietspaden. Buiten de site worden de knelpunten en gevaarlijke situaties op de Scheldelaan en de poortingangen door de medewerkers gemeld en deze worden met de overheid besproken en in oplossingen omgezet. BASF moedigt fietsen ook aan door infrastructuurinvesteringen op onze site.”

Dit interview is een excerpt uit de publicatie Uw werknemers veilig op weg. Dit boek is ook te bestellen via safe2work@vsv.be.

Familiehulp

Campagnes rond veiligheid op de weg

Familiehulp ondersteunt mantelzorgers, jonge ouders, mensen met een handicap of psychische kwetsbaarheid. De werknemers zijn dagelijks op de baan en daarom is verkeersveiligheid op de weg belangrijk.

“We merkten jaar na jaar dat het aantal ongevallen op de weg een belangrijk deel uitmaakt van onze arbeidsongevallen”, aldus Marleen Maes, Preventieadviseur bij Familiehulp.  Enkele  winterse dagen hebben steevast een negatief effect op onze statistiek. We komen uit op 1 op 4 tot 1 op 3 ongevallen op de weg.

“Daarom werd eind 2014 beslist om de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in te schakelen om nader onderzoek uit te voeren en adviezen ter verbetering te formuleren. Uit dit onderzoek kwamen twee soorten verbeteracties:

  1. beter in kaart brengen van vervoermiddelen die betrokken zijn bij arbeidsongevallen om gerichter acties te kunnen ondernemen;
  2. sensibilisatieacties.”


Verzamelen van data

Vanaf 2015 wordt bij Familiehulp elk vervoermiddel dat betrokken geraakte bij een ongeval genoteerd. Door het verzamelen van deze data kregen ze meer inzicht in de ongevallenstatistieken van hun eigen bedrijf.

Vervoermiddel Auto Voetganger Fiets E-fiets Bromfiets Openbaar vervoer Aantal ongevallen 102 97 65 15 14 6

Uit bovenstaande tabel leer je dat 2/3e van de ongevallen bij Familiehulp gebeurt bij kwetsbare weggebruikers, voornamelijk fietsers en voetgangers dus. Met deze informatie konden ze verder naar de volgende stap: sensibilisering.

Sensibilisatieacties

“Medewerkers sensibiliseren die altijd op pad zijn, is niet eenvoudig. Het belang van ‘veilig onderweg’ brengt Familiehulp onder de aandacht van elke nieuwe medewerker via onze altijd-en-overalpreventie. Daarnaast werd een preventiefiche e-fietsen opgemaakt”, aldus Marleen Maes.

 

Hieronder vind je een voorbeeld terug van de preventiefiche van Familiehulp. Gebruik dit voorbeeld om er voor jouw bedrijf ook een te maken.

 

Preventiefiche bestemd voor Familiehulp we zijn PREVENTIEFICHE VEILIG FIETSEN Alle medewerkers Kenmerk L aatste versie CPBW Geldig vanaf Veilig onderweg 24/10/2018 24/10/2018 IOPB PF O 24/10/2018 Als fietser ben je bijzonder kwetsbaar in het verkeer. Voorkom bij iedere rit onveilige situaties! Vertrek tjdig. Rij defensief en wees alert gevaarlijke situaties. Pas je snelheid aan de verkeersituatle aan. Draag altijd een fietshelm. Bel andere weggebruikers te waarschuwen van je komst Gebruik Je fietstassen, hang niks aan Je stuur. Let extra met een e-fiets, pas je rijge&ag aan! Je riJdt sneller, trekt sneller op, je fiets weegt meer, er is een remafstand, Dcor Je snelheid verras je gemakkelijker andere weggebruikers. Veilig fietsen Onderhoud je fiets: Remmen, lichten en banden vragen regelmatig nazicht_ Batterij opgeladenQ Sla geen onderhoudsbeurt Wees 100 % geconcentreerd op de weg: Het tijdstip van je volgende afspraak, je 'to list' bij je vdgende cliënt of thuis zijn je veiligheid niet waard Geen smartphone op de fiets' Let op dat je andere weggebruikers vddœnde hoort en ziet Let ook op vcor openslaande portieren _ Zorg dat andere wegg*ruikers je zien: Draag altijd een fluovestje. Steek tijdig je lichten aan bij (invallende) duistemis. Steek je arm uit en toon altijd wat je van plan bent als je wil afslaan. Sta aan het verkeerslicht voor de auto's om beter zichtbaar te zijn. Vergewis je ervan dat een vrachtwagen- of buschauffeur je Ziet en je niet in de 'dode hoek' staat. Fietsen tjdens de winter? Het kan' Pomp je banden niet te hard op om meer grip te hebben op de weg. Vertrek vroeger, fiets rustiger en pas je versnelling aan. Rem niet te bruusk en rem met beide remmen Weet dat Je de rijbaan mag gebruiken als het fietspad glad is.

Gebruikerstips - Veiligheidstips Veilig fietsen Ga steeds na of uw fiets in goede staat is voordat u de baan op gaat: Zijn de remkabels en —blokken OK? Hoe zit het met de slijtage van de banden? Een versleten en dus gladde band heeft minder grip op de weg Zijn banden nog voldoende opgepompt? Ken dg Steek uw arm uit en toon altijd wat u van plan bent als u wil afslaan. U riskeert een bcete van 55 euro als u uw arm niet uitsteekt. Sta aan het verkeerslicht voo: de auto's om beter Zichtbaar te Zijn. Vergewis je ervan dat een vrachtwagenchauffeur ie ziet en je niet in de 'dode hoek' staat. Geef altijd voorrang aan voetgangers op een zebrapad, ook als fietser. Als u afstapt, wordt u beschouwd als een voetganger en hebt u wel Geen smartphone op de fiets! Wees dus 100% geconcentreerd wanneer ie op de fiets rijdt. Het tijdstip van volgende afspraak, uw do list" bij je volgende Cliënt Of thuis zijn •_rw veiligheid niet waard! Fietsen tijdens de winter? Pomp uw banden niet te hard OP om meer grip te hebben OP de Weg. Neem als dat mogelijk is een fiets met bredere banden. Rijd niet met een te grote Of te kleine versnelling om te vermijden dat u uitglijdt. Zet uw zadel niet te hoog zodat uw fiets stabieler Rem niet te hard en rem met remmen, Fiets rustiger dan normaal zodat u voldoende tijd hebt om te reageren. Weet dat u de rijbaan mag gebruiken als het fietspad er slecht bij ligt. Smeer de ketting regelmatig om schade door winterzout te vermijden, Raak je fiets niet kwijt! Doe hem overal op slot. Bron: VSV

“In het personeelsblad ’t Mag gezien verschijnen minstens eenmaal per jaar verschillende tips rond veiligheid op de weg. Ook via de Facebookpagina proberen we medewerkers te bereiken.

Omdat winters weer een grote impact heeft op de resultaten, is Familiehulp gestart met het waarschuwen van haar medewerkers via e-mail.”

 

Is het voorbeeld van Familiehulp ook toepasbaar in jouw bedrijf? Verzamel data om inzicht te krijgen in de ongevallenstatistieken en tref zo je de juiste maatregelen om de ongevallencijfers te verminderen. Op deze pagina vind je ook een fietstelkaart en enkele tips van de VSV om veilig te fietsen.

Dit interview is een excerpt uit de publicatie Uw werknemers veilig op weg. Dit boek is ook te bestellen via safe2work@vsv.be.

ATF Wegenbouw NV

Familiebedrijf waar veiligheid en geluk vooropstaan

De bedrijfscultuur bij ATF Wegenbouw in Zandvliet is iets unieks. Mieke Frijters, gedelegeerd bestuurder van ATF Wegenbouw in Zandvliet vertelt: “ATF is een bedrijf met een zéér groot hart voor zijn werknemers die te allen tijde op de eerste plaats komen. Concullega’s komen kijken naar onze aanpak en we kregen er de voorbije jaren ook erkenning voor in de vorm van awards.”

Mieke Frijters wint de Kwinta Business Excellence Award 2017 voor de bedrijfssector (Corporate) met een project waarin geluk, plezier en tevreden werknemers de weg vormen naar tevreden klanten. De jury had zoiets maar zelden gezien. “Het is voor mij super belangrijk dat jij elke dag met plezier naar je werk komt. Dit is in jouw belang en in het belang van ATF. Gaat het goed met ATF, dan gaat het ook goed met jou en omgekeerd”, volgens Mieke Frijters.

ATF bewijst dat werken aan verkeersveiligheid loont

Bij ATF werken ze actief aan verkeersveiligheid. “Door te investeren in achteruitrijcamera’s en dodehoekcamera’s dringen we het aantal kleine schadegevallen terug. Zulke kleine schadegevallen door het manoeuvreren zijn bijna onvermijdbaar in de bouwsector. Daarnaast kende het bedrijf nog geen enkel arbeidsongeval in het woon-werkverkeer. We zien over de periode 2007-2018 een daling van 20% van alle schadegevallen. Maar enkel het aantal schadegevallen meten, zou geen goed referentiepunt zijn. Ook de kosten van de schades wordt gemonitord. Hier zien we een daling en besparing van 50% van de schadekost (zie onderstaande afbeeldingen).”

Jij verdient een pluim

“De directie, de werknemers en hun familie, en ook onze verzekeraar zijn uitermate tevreden met deze evolutie. Maar er is ook erkenning van onze klanten en van de European Transport Safety Counsil (ETSC). Als klanten laten weten dat ze tevreden zijn van de uitgevoerde werken dan krijgen onze werknemers dat te zien in ons ATF-magazine”, volgens Koen Van Caesbroeck, preventieadviseur. “Maar je kan ook een ‘Goed bezig, jij verdient een compliment’-kaart in je postvakje vinden met daarbij de reden. Voor uitzonderlijke verdiensten krijg je een pluim van de directie. Zo had een opmerkzame ATF’er een motorrijder helpen reanimeren, die ten val kwam aan de raffinaderij in Antwerpen. Hij kreeg daarvoor een pluim voor uitzonderlijke verdienste. Er wordt onder de collega’s wel eens mee gelachen, maar een schouderklopje krijgen, doet deugd. Ook bij stoere bouwvakkers. Een compliment geven kost niets en iedereen wordt er beter van.”

Dit interview is een excerpt uit de publicatie Uw werknemers veilig op weg. Dit boek is ook te bestellen via safe2work@vsv.be.

 

 

We gebruiken cookies op deze website om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, gaat u hiermee akkoord. Meer informatie