RANDKRANT 60% meer fietsers in Vlaamse Rand
03/10/2022

Interview Marc Peeters Advocaat op twee wielen

Scroll down
“Ik ben ervan overtuigd dat de infosessie de fietswerknemer zijn/haar fietsgedrag kan bijsturen en op die manier kan bijdragen tot meer fietsveiligheid en minder fietsongevallen.”
Marc Peeters

Marc Peeters is advocaat, maar ook een fervent fietser. Door zijn jarenlange ervaring, is hij dus de geschikte persoon om fietsers te informeren, te sensibiliseren en correct te adviseren. Hij geeft interactieve en (licht) juridisch onderbouwde workshops die de beleving rond veilig fietsen in de kijker zetten.

Waarom ben jij je als advocaat gaan toeleggen op fietsongevallen?

Marc P.: “Zelf was ik een 7-tal jaren geleden betrokken in een fietsongeval. Ik stelde vast dat fietsslachtoffers terechtkomen in een onoverzichtelijk, administratief en juridisch kluwen bij de afhandeling van zo’n ongeval. Het was zelfs voor een advocaat niet evident.

Ik besloot daarom een kennisplatform op te richten met tips en tricks. Zo kwam ik uit op: fietsongeval.be. Fietsongeval is een benaming met een negatieve connotatie, maar wel doeltreffend als zoekterm. Fietsslachtoffers kunnen er terecht met hun vragen en de website zet hen verder op weg. Zijn er achteraf discussiepunten inzake aansprakelijkheid of de grootte van de vergoeding? Dan kunnen de fietsslachtoffers hun dossier binnen de polis ‘rechtsbijstand’ aan de fietsadvocaten van fietsongeval.be overmaken voor beoordeling.”

Wat is de oorzaak van de meeste fietsongevallen in jouw advocatenpraktijk?

Marc P: “Het grootste deel van de fietsdossiers betreft aanrijdingen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer, zeker in het woon-werkverkeer. Toch merken we het laatste jaar meer en meer aanrijdingen tussen fietsers onderling. Op welke fiets, e-bike, speed pedelec dan ook. De bewijsproblematiek is daar een heet hangijzer. Het toepassingsgebied van de verschillende wetgevingen (arbeidsongevallen, wet op de zwakke weggebruiker, gemeenrecht) is fietsslachtoffers meestal onbekend. Hierin moeten we regelmatig interveniëren om een maximale financiële vergoeding te bekomen, alsook de aansprakelijkheid te beoordelen.”

Jij geeft voor de VSV workshops bij bedrijven: ‘Advocaat op 2 wielen’. Waarom moeten bedrijven deze workshop zeker organiseren?

Marc P.: “De infosessie ‘Advocaat op 2 wielen’ is opgebouwd vanuit de behandelde fietsdossiers. We werken dus met veel praktijkvoorbeelden, waardoor de deelnemers met de realiteit worden geconfronteerd. Alle relevante thema’s komen aan bod en worden in verstaanbare juridische taal op interactieve wijze gepresenteerd. Het statuut van het fietspad, de wetsartikelen in de wegcode toepasselijk op fietsers, de fietsverzekering, de wettelijke technische vereisten van de fiets en hun invloed op de aansprakelijkheid, wat is een zwakke weggebruiker en wat te doen na een fietsongeval,… zijn aspecten die elke fietser aanbelangen.

Ik ben ervan overtuigd dat de infosessie de fietswerknemer zijn/haar fietsgedrag kan bijsturen en op die manier kan bijdragen tot meer fietsveiligheid en minder fietsongevallen.”

Tot slot: Is een kwetsbare weggebruiker altijd in zijn recht?

Marc P.: “Het is misschien maatschappelijk verantwoord om een fietser een kwetsbare of actieve weggebruiker te benoemen, maar de wet en rechtspraak duiden deze nog steeds aan als zwakke weggebruiker wanneer de fietser betrokken is in een verkeersongeval op de openbare weg met een gemotoriseerd voertuig. Rijden 2 fietsers op elkaar in, dan zijn geen van beiden zwakke weggebruiker, ook niet wanneer hierbij een speed pedelec is betrokken.

Wanneer een fietser betrokken in een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, zal de fietser automatisch vergoedingen uitgekeerd krijgen van de verzekering van het gemotoriseerde voertuig. De vergoedingen beperken zich echter tot de schade voortvloeiende uit de lichamelijke schade en de kledijschade. Enige fout van de fietser om deze vergoedingen te verkrijgen, speelt hierbij geen rol, bvb. wanneer de fietser de voorrang van rechts of het rode licht genegeerd heeft.

Als de fietser deze voorrang of het rode licht genegeerd heeft, dan komt hij niet in aanmerking voor zijn andere schade (fiets, laptop,…..), en dient hij bovendien de schade aan het gemotoriseerd voertuig te betalen. De fietser is dan in fout. Daarom ook het belang van een familiale verzekering.

Als de fietser in zijn recht is, dan bekomt de fietser naast de automatische vergoeding van lichamelijke schade en kledijschade, ook de andere toegebrachte schade (fiets,…..)

We kunnen dus besluiten dat fietsers de wegcode moeten respecteren en niet automatisch in hun recht zijn. Ze hebben wel recht op een automatische vergoedingsregeling, weliswaar beperkt tot kledijschade en lichamelijke schade.”

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug