Fiscaliteit

Scroll down

Wettelijk kader voor bedrijfsvervoerplannen

Op federaal niveau

De Programmawet van 8 april 2003 (BS van 17 april 2003) en het Koninklijk Uitvoeringsbesluit van 16 mei 2003 (BS van 5 juni 2000) verplichten bedrijven en openbare diensten van meer dan 100 werknemers om gegevens te verzamelen over de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers. Deze gegevens moet de organisatie overdragen aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Dit is de zogenaamde diagnostiek woon-werkverkeer.

Met deze gegevens wordt een overzicht van de woon-werkmobiliteit opgemaakt als basis voor een bedrijfsvervoerplan. Het gaat hier dus om een informatieplicht die de overheid en de vervoerders mogelijkheden moet bieden om het woon-werkverkeer beter te plannen.

In de Gewesten

Op het niveau van het Vlaams Gewest bestaat er geen wettelijk kader voor de bedrijfsvervoerplannen. Dit is wel het geval in het Brussels Gewest. Artikel 19 van de “Ordonnantie betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit” van 25 maart 1999 verplicht bedrijven met meer dan 200 werknemers op eenzelfde locatie een bedrijfsvervoerplan in te voeren.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 5 februari 2004 het uitvoeringsbesluit goedgekeurd. In 2011 werd deze verplichting uitgebreid tot bedrijven vanaf 100 werknemers. Alle informatie is beschikbaar op de website van Mobiel Brussel.

Fiscaliteit

De laatste jaren is de fiscaliteit van het woon-werkverkeer grondig veranderd. Duurzame vervoerswijzen worden fiscaal steeds meer gepromoot: onbelaste fietsvergoeding, openbaar vervoerabonnementen van de werkgever, fiscale vrijstelling bij carpooling, bewijzen van beroepskosten uitgebreid tot carpoolpassagiers en bus- of treingebruikers, subsidies van het Pendelfonds…

Tijdens de opleiding Mobiliteit op maat van je organisatie ontdek je alle recente informatie over fiscaliteit en de wettelijke verplichtingen van de woon-werk- en dienstverplaatsingen. Je krijgt een duidelijk overzicht van de verschillende fiscaal voordelige initiatieven in Vlaanderen en leert hoe je hier efficiënt mee kan omgaan in jouw organisatie.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug