Maatregelen

MM-maatregelen
Scroll down

Een mobiliteitsbeleid op maat

Uit de voordelen van duurzame mobiliteit blijkt hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan een mobiliteitsplan op maat. Het mobiliteitsbeleid in je organisatie is een continu proces van change management. Iedere betrokken persoon, dienst en instantie moet hieraan meewerken en bereid zijn om mee in een duurzaam verhaal te stappen.

Mobiliteitscoördinator: wie en wat?

De mobiliteitsverantwoordelijke werkt maatregelen uit om de verplaatsingen van het personeel efficiënt, veilig en duurzaam te laten verlopen. Hij of zij is in de eerste plaats het aanspreekpunt voor medewerkers in de organisatie en werkt nauw samen met verschillende betrokkenen.

Vaak zorgt de mobiliteitscoördinator voor de:

 • sensibilisering van nieuwe medewerkers;
 • informatieoverdracht tussen de overheid en de organisatie;
 • integratie van de mobiliteitsdoelstellingen in de organisatiedoelstellingen;
 • monitoring en evaluatie;
 • ….

Niet elke organisatie heeft een mobiliteitscoördinator in dienst. Ook de volgende medewerkers kunnen actief rond mobiliteitsmanagement werken: directie, facility of fleet manager, HR-manager, milieucoördinator, preventieadviseur, veiligheidsdienst of CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)…

Mobiliteitsplan (bedrijfsvervoerplan)

Een mobiliteitsplan (of bedrijfsvervoerplan) is de studie, uitvoering en opvolging van maatregelen om de woon-werk- en dienstverplaatsingen van een organisatie zo optimaal en duurzaam mogelijk te laten verlopen.

Bedrijven4

Een gefaseerd en cyclisch proces

 • beginsituatie analyseren
 • actieplan opstellen
 • draagvlak creëren bij de directie en werknemers
 • informeren en sensibiliseren
 • mobiliteitsmaatregelen implementeren
 • verschillende diensten op elkaar afstemmen
 • maatregelen opvolgen
 • evalueren en als nodig bijsturen

Meten is weten

Voordat je een plan kan opstellen, is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de mobiliteit in je bedrijf. Sommige organisaties zijn bovendien verplicht om gegevens te verzamelen over de verplaatsingen van werknemers tussen hun woon- en werkplaats (zie ook wettelijke verplichtingen en fiscaliteit). Dit kan je laten doen door mobiliteits- en onderzoeksbureaus.

Ook de Provinciale Mobiliteitspunten (PMP) analyseren via de gratis Mobiscan gedetailleerd de bereikbaarheid van je organisatie en de woon-werkverplaatsingen van je medewerkers (mobiliteitsprofiel).

Je bereikbaarheidsprofiel

 • waar ligt je organisatie?
 • met welke vervoersmodi kan je organisatie bereikt worden?
 • welke infrastructuur is er in de omgeving (fietspaden, parking...)?
 • zijn er knelpunten (filegevoelige plaatsen, verkeersonveilige situaties...)?
 • ...

Je mobiliteitsprofiel

 • hoe verplaatsen je werknemers zich naar het werk?
 • maak je thuiswerk en flexibel werken mogelijk?
 • komen er regelmatig bezoekers naar je organisatie?
 • hoe betaal je je werknemers voor de gemaakte verplaatsingen?
 • ...

Enkele concrete mobiliteitsmaatregelen...

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug