Aanpak

VSV Grote VerkeersQuiz 2015
Scroll down

Investeren in verkeersveiligheid loont

Ondernemingen zijn door de Welzijnswet (artikel 5) verplicht om een proactief preventiebeleid te voeren. Een duidelijke verkeersveiligheidsaanpak past perfect binnen het Globaal Preventieplan.

5 E’s van verkeersveiligheid

De basisinstrumenten om rond verkeersveiligheid te werken, worden vaak omschreven als de 5 E’s van verkeersveiligheid: engineering, enforcement, education, engagement en evaluation. Deze maatregelen hangen niet los van elkaar, maar beïnvloeden en versterken elkaar.

Engineering

Onder engineering situeren zich maatregelen op het vlak van technologie en infrastructuur. Het gaat dan zowel om voertuiguitrusting en -technologie als om aanpassingen aan de weginfrastructuur.

Enforcement

Enforcement slaat op de regulering en de handhaving van de regels. In eerste instantie gaat het dan over wetgeving, politiecontrole en de bestraffing van overtreders. Ook andere partijen kunnen enforcement als instrument hanteren. Zo kan een bedrijf controleren of werknemers de richtlijnen naleven en daar sancties tegenover stellen.

VSV Levensloop209

Education

Education omvat het hele pakket aan educatie. Bij 90% van de verkeersongevallen speelt het gedrag van de mens een rol. Om ongevallen te vermijden, moeten we daarom blijven sensibiliseren rond veilig verkeer en mobiliteit.

Dat kan via verkeersopvoeding op school, de rijopleiding, campagnes, opleidingen en workshops in bedrijven (zie ook safe2work aanbod).

Engagement

Engagement staat voor de creatie van betrokkenheid bij de verschillende groepen van actoren. Om in een bedrijf rond verkeersveiligheid te werken, is het cruciaal dat zowel de directie als de medewerkers het nut van de maatregelen inzien.

Evaluation

Tot slot moeten bovenstaande maatregelen geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.

Een verkeersveiligheidsbeleid op maat

Enkele concrete verkeersveiligheidsmaatregelen

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug